F DUGO SELO DOBILO NOVA EU SREDSTVA ZA IZGRADNJU VRTIĆA - Totally Glamourous

DUGO SELO DOBILO NOVA EU SREDSTVA ZA IZGRADNJU VRTIĆA


Grad Dugo Selo prijavio je projekt izgradnje vrtića u Velikoj Ostrni na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i dobio 726.259,21 eura. 

Poziv se proveo iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. u sklopu komponente Obrazovanje, znanost i istraživanje, reforme C3.1.R1 Reforma obrazovnog sustava te investicije C3.1. R1-I1 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, s ciljem ulaganja u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova. Njime će se osigurati infrastrukturni i materijalni kapaciteti za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. 

Grad Dugo Selo proveo je postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji vrtića te je izabrana najpovoljnija ponuda. Ugovor o javnoj nabavi za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Velika Ostrna potpisat će 

28. srpnja (petak) 2023. godine u 09:00 sati 
u Gradskoj vijećnici Grada Dugog Sela, Josipa Zorića 1 

gradonačelnik Nenad Panian i direktor tvrtke izvođača radova DOMUS PLUS 
d.o.o. Grga Mrkonjić.

Izgradnja vrtića predviđena je u naselju Velika Ostrna, na građevinskoj čestici kč.br. 411/1 k.o. Ostrna, a ukupna vrijednost radova je 1.536.580,65 eura. Početak radova na izgradnji je odmah nakon uvođenja u posao, a završetak istih planiran je do kraja ove godine. 

Projekt je djelomično financiran sredstvima Europske unije – NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu 726.259,21 eura prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnje dječjeg vrtića u naselju Velika Ostrna NPOO.C3.1.R1-I1.01.0178. Glavni cilj Mehanizma za oporavak i otpornost je ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija.

CONVERSATION