F POSTAVLJANJE 50 TONA TEŠKOG VODOTORNJA DUBRAVA - Totally Glamourous

POSTAVLJANJE 50 TONA TEŠKOG VODOTORNJA DUBRAVA


Izgradnja vodotornja Dubrava dio je više od 93 milijuna eura vrijednog EU projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“. Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ je javni investicijski projekt i odnosi se na izgradnju vodocrpilišta Kosnica te rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnog sustava na području istočnog dijela Zagrebačke županije. Osnovna namjena Projekta je osiguranje kvalitetne pitke vode namijenjene ljudskoj potrošnji u cilju povećanja priključenosti na vodoopskrbnu mrežu, smanjenja gubitaka te povećanja pouzdanosti opskrbe i učinkovitosti sustava javne vodoopskrbe. 

Investitor Projekta je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., a ukupna vrijednost mu iznosi 93.849.394,00 € (707.108.262,00 kn) bez PDV-a. Projekt se financira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., od čega bespovratna EU sredstva iznose 64.231.714,00 eura (483.953.846,00 kn). Sufinanciranje dijela nacionale komponente odnosi se na sredstva Investitora, Hrvatskih voda i sredstva Državnog proračuna. Vodotoranj Dubrava ima kapacitet 350 m3, a visok je 38 metara te težak oko 50 tona. Postavljanje vodotornja održat će se 

 30. kolovoza (srijeda) 2023. godine u 09:30 sati 

na kojem će uz direktora Društva Tomislava Mastena sudjelovati generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Zoran Đuroković te gosti i suradnici. 

Napomena: promet od izlaza s brze ceste preko Konaka do Dubrave i dalje zatvoren je zbog radova na asfaltiranju. Obilazni pravac je Gradec, Cugovec, Fuka, Zabrđe, Dubrava. 

Vodotoranj će se puniti iz crpne stanice Dubrava čiji će radovi, također u sklopu projekta, uskoro započeti. Toranj će služiti za održavanje tlaka u vodoopskrbnoj mreži na području općina Dubrava i Farkaševac. Ukupna vrijednost radova iznosi 755.000 eura.

CONVERSATION