F POZIV KOJI SE NE ODBIJA - JEDINSTVENA IZLOŽBA TELEKOMUNIKACIJSKE TEHNIKE U GRADSKOM MUZEJU BJELOVAR - Totally Glamourous

POZIV KOJI SE NE ODBIJA - JEDINSTVENA IZLOŽBA TELEKOMUNIKACIJSKE TEHNIKE U GRADSKOM MUZEJU BJELOVAR

 Gradski muzej Bjelovar od 22. rujna do 22. listopada 2023. predstavlja jedinstvenu izložbu telekomunikacijske tehnologije pod nazivom „Doba telefona – s posebnim osvrtom na Bjelovar“.

Posebna pažnja u izradi izložbe posvećena je povijesti telekomunikacija u Bjelovaru. Eksponati iz povijesti bjelovarske telefonije (poglavito iz fundusa Gradskog muzeja Bjelovar) svjedoče o njenim lokalnim specifičnostima, ali i čvrstoj uključenosti u korpus hrvatske telefonije. Važno je naglasiti da je Bjelovar od kraja 19. stoljeća, sve do danas, jedan od telefonski razvijenijih hrvatskih gradova.

Izložba je rezultat suradnje triju muzeja: domaćina Gradskog muzeja Bjelovar, HT muzeja iz Zagreba te Tehničkog muzeja Nikola Tesla iz Zagreba.

Autori izložbe su Goran Rajič, viši kustos Tehničkog muzeja Nikola Tesla i viša kustosica HT muzeja Vesna Lipovac.

Svečano otvaranje održat će se

 

22. rujna (petak) 2023. godine u 18:00 sati

Gradski muzej Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 1, Bjelovar 

na kojem će uz autore izložbe i ravnateljicu Muzeja Marijanu Dragičević sudjelovati zamjenik gradonačelnika Grada Bjelovara Igor Brajdić te gosti i uzvanici.

Izložba „Doba telefona – s posebnim osvrtom na Bjelovar“ eksponatima, fotografskom i dokumentacijskom građom ilustrira povijesni i tehnološki razvoj telefonije u Hrvatskoj od samih početaka do danas. Pritom su posebno  apostrofirani ključni događaji i ljudi, a prate se i promjene u konstrukciji i obliku telefonskih aparata kroz više od 140 godina povijesti telefona u Hrvatskoj, kao i njegov specifičan utjecaj na razvoj telekomunikacija uopće.

Izložba se otvara u godini između dviju velikih obljetnica u bjelovarskoj telefoniji: prošlogodišnje 130. obljetnice prve telefonske linije u Bjelovaru 1892. te 120. obljetnice prve bjelovarske javne telefonske mreže 1904. koja nas očekuje iduće godine.

Izložba se sastoji od nekoliko ključnih cjelina izloženih u kronološkom slijedu:

1. Počeci telefonije (1881.-1895.) - pojava i recepcija telefona u Zagrebu neposredno nakon izuma telefona u svijetu; razdoblje privatne koncesije u telefoniji i pojava prve manualne telefonske centrale u Zagrebu;

2. Telefon na prijelazu stoljeća (1895.-1914.) - nacionalizacija telefonije u Zagrebu i širenje telefonske mreže; pojava telefonskih mreža u drugim hrvatskim gradovima;

3. Procvat telefonije (1918.-1940.) – primjena novih telefonskih tehnologija i rast broja pretplatnika; pojava novih konstruktivnih elemenata i novih materijala;  početak automatizacije telefonskog prometa (1928.);

4. Doba široke upotrebe telefona (1945.-1990.) – implementacija novih telefonskih sustava uz zastupljenost proizvoda zagrebačke tvornice telekomunikacijskih uređaja "Nikola Tesla"; pojava prve elektroničke telefonske centrale (1981.) kao začetka suvremenih telefonskih sustava;

5. Vrijeme telefona u pokretu (od 1991.) - pojava mobilnih telefona kroz četiri generacije; od prvih uređaja velikih dimenzija u prvoj analognoj mobilnoj mreži MOBITEL, preko minijaturizacije istih kroz razvoj GSM tehnologije, pa sve do prvih pametnih telefona u novom tisućljeću.

Posebnu, izdvojenu cjelinu čini cjelina pod nazivom Telefonija u Bjelovaru (od 1892.) - pojava prvih telefonskih linija u Bjelovaru (1892.) i prve bjelovarske javne telefonske mreže (1904.) u Bjelovaru; prikaz pojedinih istaknutih momenata iz povijesti telefona u Bjelovaru.

Izložba je namijenjena svima, od starijih, pa sve do najmlađih posjetitelja, potencijalnih budućih kreativaca i izumitelja, koji će, nadahnuti inspirativnim primjerima, možda jednom u budućnosti i sami pridonijeti razvitku tehnike i svoje zajednice u cjelini.

CONVERSATION