F U DUGOM SELU ZAŠTITARI ĆE PAZITI NA SIGURNOST – ŠKOLE PODRŽAVAJU NOVE POZITIVNE MJERE - Totally Glamourous

U DUGOM SELU ZAŠTITARI ĆE PAZITI NA SIGURNOST – ŠKOLE PODRŽAVAJU NOVE POZITIVNE MJERE

 5. listopada 2023. godine, na Dan učitelja, održana je sjednica Vijeća za prevenciju zajedno sa učiteljima, ravnateljima škola, socijalnom radnicom i svih koji su uključeni obrazovni sustav.

„Poučeni iskustvom iz svijeta i naše okoline, uvodimo nove mjere kako bi se naši građani osjećali sigurno. One nas usmjeravaju u pozitivnom smjeru. Bolja budućnost naše djece znači sigurnost koja kreće od svih nas. Moramo međusobno surađivati, pomagati jedni drugima i osobno se podržavati“, izjavio je gradonačelnik Grada Dugog Sela Nenad Panian.

U cilju nastavka ulaganja u siguran grad, te prevenciju i osiguranje koordinacije javnih tijela uključenih u odgoj, obrazovanje, zaštitu i sigurnost građana, ponajviše mladih generacija u obrazovnim ustanovama na području Grada poduzete su mjere - kontaktirali su zaštitarske službe kako bi se povećala sigurnost u školama. Grad je pokrenuo inicijativu i osigurao sredstva u iznosu od 25.000 € do kraja godine za sve tri škole (dvije osnovne i jednoj srednjoj), a same škole moraju organizirati provedbu uz suglasnost Županije, od čije strane su osnovane. U proračunu za sljedeću godinu također će se osigurati i dodatna sredstva, ovisno o ovogodišnjoj provedbi. Zaštitari bi imali nadzornu službu te bi po nastanku incidenta isti prijavili nadležnim službama. Dogovorena je i suradnja nastavnih ustanova i savjetodavne službe u socijalnom dijelu maloljetničke delikvencije.

Postavljanje kamera na javna mjesta dogovoreno je u suradnji s policijskom upravom, a služit će za nadzor prometa, komunalnih aktivnosti, potencijalnih nezgoda i praćenje događaja u gradu. „Iako je ovogodišnji incident u gradu pozitivno i brzo razriješen, uočeni su nedostaci i problemi i djelovalo se preventivno. Zajednica služi tome da pomažemo jedni drugima“, naglašava Panian.

„Ovo Vijeće je na vrijeme prepoznalo probleme koji su se tek počeli javljati, a koji imaju tendenciju da budu brojniji. Struktura problema u društvu općenito drugačija je nego prije deset godina. Porast je mobbinga, bullyinga, nasilja u obitelji, negativnog utjecaja društvenih mreža i kaznenih djela na štetu maloljetnika. Neki od ovih segmenata počeli su se pojavljivati i u našem gradu. U sljedećim danima izradit ćemo Plan i program Vijeća koji ide u afirmativnom smjeru i kao pomoć roditeljima, mladima i svima koji se zateknu u potrebi intervencije. Plan će uključiti međuresornu suradnju i bit će uključeni svi bitni sudionici društva. Djelovat ćemo u cilju smanjenja negativnih aktivnosti koje utječu na zajednicu koja je ugodna za život i smirena. Preventivno je uvijek bolje nego kurativno“, rekla je mag. Gordana Babić, socijalna pedagoginja i savjetnica Vijeća. Naglasila je kako svi moraju znati da uvijek mogu potražiti pomoć, obratiti se, tražiti savjet i pomoć će dobiti. „Škola je uvijek prva koja vidi diskretne i otvorene znakove da se nešto događa. Čim se takvo nešto uoči, kod bilo kakve promjene, mora se reagirati. Na razini Hrvatske 10-15% djece ima probleme u ponašanju. Profesori su educirani da prepoznaju probleme i da ih na vrijeme krenu rješavati zajedno sa svim službama.“

Branko Goleš, ravnatelj Osnovne škole Ivan Benković Dugo Selo naglasio je kako mu je drago da se djeca druže i okupljaju i da vlada pozitivno okruženje. „Iako se ispred naše škole prošle godine dogodio incident, brzo se sanirao i riješio, a ovim mjerama mogući budući incidenti bit će prevenirani i spriječeni u začetku.“

„Danas obilježavamo 170 godina školstva na ovom području te ovom prilikom svim učiteljima čestitam Dan učitelja. Naša škola odlično surađuje sa svim nadležnim institucijama i sve probleme koji se pojave uspješno rješavamo. Imamo 860 učenika, suradnja s roditeljima je izvrsna, a ova ideja zaštitara je vrlo pozitivna. Podržavamo ju, iako je za naše društvo ovo nešto novo što uvodimo, no gledamo na to iz aspekta pojačane sigurnosti i zaštite kao dobrobit za sve“,  kazala je Mara Mamuza, ravnateljica Osnovne škole Josipa Zorića Dugo Selo.

Vijeće za prevenciju Grada Dugog Sela koordinira i daje podršku nositeljima borbe protiv kriminaliteta na lokalnoj razini, koordinira aktivnosti različitih službi, ustanova, udruga i skupina građana, rano prepoznaje kriminalitet i druge oblike devijantnog ponašanja, te uvjeti koji ih generiraju, osposobljava za sudjelovanje u prevenciji kriminaliteta, kriminalno – preventivne programe stvara dostupnima stanovništvu, osigurava trajnost i pouzdanost kriminalno – preventivnih programa, te informira sve društvene čimbenike o nužnosti prevencije kriminaliteta.

CONVERSATION