F Grad Sveta Nedelja je ostvario potporu u iznosu od 13,7 milijuna eura za potpunu obnovu dvorca Kerestinec - Totally Glamourous

Grad Sveta Nedelja je ostvario potporu u iznosu od 13,7 milijuna eura za potpunu obnovu dvorca Kerestinec

 

Gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec potpisao je danas, 21. prosinca 2023. godine s Ministarstvom kulture i medija Dodatak IV. Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije. Grad Sveta Nedelja prijavio se na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije s projektom „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Kerestinec, Sveta Nedelja“ te u lipnju 2022. godine ostvario sredstava preko Ministarstva kulture i medija u visini od 3,4 milijuna eura.

Danas potpisanim Dodatkom Ugovora, Grad je dobio dodatni iznos od 13.749.100,60 eura za cjelokupnu obnovu dvorca. „Ovo je do sada najveći direktni iznos iz EU fondova koji je naš grad ikada dobio za neki projekt. Kad sam krenuo na svoj politički put, obnova i svojevrsni spas devastiranog dvorca su mi bili jedni od ciljeva. Nismo se željeli zaletjeti u investiciju koju ne bismo mogli pratiti već smo postepeno brinuli o dvorcu, ovisno o dostupnim financijama, ali i dostupnim fondovima“, istaknuo je gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec.

Projekt je sufinanciran u 100%-tnom iznosu, a svi radovi moraju završiti s 30. lipnja 2026. godine. „Nakon dugog niza godina stajanja, iskreno mi je drago što ćemo vratiti dvorac u njegovo pravo stanje i koji će, kao nekadašnji sabor velikaša, biti svima na ponos i sjati u pozitivnom svjetlu. Na to sam kao gradonačelnik, zastupnik, ali i rođeni Kerestinčan uistinu ponosan“, naglasio je gradonačelnik Dario Zurovec.

Na dvorcu je ove godine završena konstruktivna obnova. Nova sredstva će biti utrošena namjenski na građevinsko-obrtničke radove, restauratorsko-konzervatorske i arheološke radove, vodovod i odvodnju, strojarske i elektroinstalacije, vatrodojavu i dizalo. Izvršit će se svi završni radovi i obloge, postaviti novi parket i obnoviti fasada, a srušit će se i objekt u prizemlju kako bi dvorac mogao po završetku istih biti pripremljen za stavljanje u funkciju.

Dvorac Kerestinec, renesansno – barokni kaštel u mjestu Kerestinec nalazi se na području Svete Nedelje i smješten je jugoistočno od Samobora, u nizini, usred prostranog perivoja. Sagradila ga je obitelj Erdödy, te je dvorac spomenik kulture 1. kategorije.

CONVERSATION