F U SVETOJ NEDELJI VELIKI GEOTERMALNI POTENCIJALI - IZDVOJENE 4 POTENCIJALNE EKSPLOATACIJSKE ZONE - Totally Glamourous

U SVETOJ NEDELJI VELIKI GEOTERMALNI POTENCIJALI - IZDVOJENE 4 POTENCIJALNE EKSPLOATACIJSKE ZONE


Grad Sveta Nedelja prijavio je projekt pod nazivom „Izrada dokumentacije tijekom faze istraživanja geotermalne vode na području Svete Nedelje“, referentni broj 59 te je ostvario potpore za izradu  tehničke dokumentacije. Grad je nositelj projekta s projektnim partnerima EFLA Consulting Engineers s Islanda te tvrtkom EKOPLODOVI iz Svete Nedelje.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 372.006,43 €, od čega su bespovratna sredstva 316.205,47 € odnosno 85%. Projekt se provodi od 13. travnja 2022. do 13. travnja 2024. godine. Projekt je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014. – 2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.

 

U sklopu projekta, kao dio pripreme, izrađena je „Studija geotermalnog potencijala istražnog prostora geotermalne vode „SVETA NEDELJA –2 čije se predstavljanje održalo 30. studenog 2023. godine. „Ovo je strateški projekt Grada s kojim pratimo korake u iskorištavanju obnovljivih izvora energije. Želimo razvijati sve ono što nam geotermali pružaju, a sve ovisi o istražnoj bušotini i njenim kapacitetima.“, rekao je Gabrijel Deak, zamjenik gradonačelnika Grada Svete Nedelje. „Ova tema izuzetno je aktualna jer se nalazimo u tranzitnom razdoblju prema zelenoj energiji i obnovljivim izvorima koji su jedni od prioriteta budućnosti. Svi zajedno moramo više krenuti u veće iskorištavanje geotermalnih potencijala u Hrvatskoj kao prirodnih bogatstva“, istaknuo je Deak. Dodao je kako bi se geotermalna energija iskorištavala u industrijskoj zoni, u području turizma i poljoprivrede, a dosadašnji podaci pokazuju da bi se primjena mogla u budućnosti širiti i na stambena naselja i na industriju.

 

Grad Sveta Nedelja kroz istraživanje geotermalnog potencijala ima u planu aktivirati postojeći geotermalni potencijal za potrebe javnih ustanova i privatnih korisnika,  dok će partner kroz provedbu projekta stvoriti temelj za povećanje proizvodnih geotermalne kapaciteta,  koji su mu postojećom bušotinom nedostatni.

Martina Fabijan, voditeljica projekta istaknula je kako su prilikom posjete projektnom partneru na Islandu dobivena značajna iskustva, preporuke i ideje na koji način provesti cjelokupan projekt te planirati buduće sukladno potencijalima i krajnjim rezultatima. „Do kraja projekta Grad Sveta Nedelja će izraditi idejni projekt bušotine s ishođenjem lokacijske dozvole, projekt istražne bušotine, elaborat zaštite okoliša te projektno-tehnička dokumentacija infrastrukturnih rješenja i ekonomske isplativosti iskorištavanja geotermalne vode u toplinarske svrhe. Ekoplodovi će izraditi elaborat o rezervama geotermalne vode, analize i obrade podataka te idejne projekte magnetotelurskog istraživanja i bušenja same bušotine“, najavila je Fabijan.

 


Sveta Nedelja se nalazi na sjecištu  vrlo dinamičkih prostora koji je jedan od najbolje geotermalno izgrađenih prostora u Hrvatskoj. „Studija geotermalnog potencijala napravljena je u protekla tri mjeseca i s njom smo analizirali geološku građu, geokemijske i geotermalne odnose, snimljeni su, obrađeni i analizirani magnetotelurski podaci, prikupljeni su dosadašnji geo-fizički podaci, određeni su geološko inženjerski odnosi, te izdvojene zone potencijalnih bušotina. Izrađen je i statički i dinamički model proizvodnje ležišta u slučaju da se sve lokacije aktiviraju, napravljene su okvirne rekonstrukcije bušotina i izrađena je ekonomska analiza za područje“, objasnila je mag. Željka Sladović, dipl.ing.geologije, direktorica tvrtke GeoDa Consulting. Područje ima dobar geotermalni potencijal s razvijenim termalnim vodonosnicima te su izdvojene četiri potencijalne zone eksploatacije – Bestovje, Strmec, područje Športskog centra i Ladovići kao mjesto gdje je moguća najveća temperatura. „Područje je vrlo geološki složeno, a temperature se kreću u smjeru Podsuseda od 35-40 stupnjeva, prosječna temperatura je oko 70 stupnjeva, pa do viših od 90-100 na području Ladovića. Danas npr. Francuska grije cijele gradove na niskim temperaturama, tako da postoji veliki potencijal.“

 

Kako je zelena energija u fokusu razvoja Svete Nedelje provedbom projekta valorizirat će se postojeći geotermalni resurs te odrediti optimalnu lokaciju za proizvodnju geotermalne energije za javne ustanove i privatne subjekte na području grada.

 

Nakon izrađene Studije kreće se s izradom Idejnog projekta bušotine Sveta Nedelja GT-2 s ishođenjem lokacijske dozvole i projekta istražne bušotine Sveta Nedelja 2. Održiv razvoj i zaštita okoliša ciljevi su projekta nakon konačne implementacije projekata koji slijede bušenje bušotine i dobivanje eksploatacijskog polja, smanjit će se emisija CO2 te će se koristiti energija koja je neovisna o vremenskim prilikama i cijeni energenata.

 

Za izgradnju samih bušotina potrebna su značajna dodatna sredstva za koja će se pronaći izvor sufinanciranja ili javno-privatna partnerstva, a Grad će svakako pronaći način kako da ovaj projekt realizira u potpunosti zbog njegovog velikog potencijala.

 

Više o bespovratnim sredstvima možete pronaći na web stranicama:

https://eeagrants.hr/programi/energija-i-klimatske-promjene/  i https://eeagrants.org/

Više o samom projektu: https://grad-svetanedelja.hr/egp-projekti/geotermali/

CONVERSATION