F Potrebna hitna poboljšanja zdravstvene skrbi za transrodne osobe - Totally Glamourous

Potrebna hitna poboljšanja zdravstvene skrbi za transrodne osobe

 

Udruga kolekTIRV, organizirala je na kraju dvodnevnog stručnog simpozija koji je okupio medicinske stručnjakinje/e i psihologinje/e, okrugli stol pod nazivom „Prostor za poboljšanje zdravstvene i pravne zaštite transrodnih i rodno raznolikih osoba – razvoj strateškog plana i preporuka“.

Endokrinologinja Tina Dušek i psihijatar Davor Moravek na okruglom su stolu upozorili na neujednačenu praksu HZZO-a u pokrivanju dijela troškova skrbi transrodnih osoba, a klinička psihologinja Marina Grubić govorila je o ulozi postojećih stručnjakinja/a u edukaciji novih. Klinička psihologinja Nataša Jokić-Begić ukazala je na nužnost proširenja Liste stručnjaka i decentralizacije, kako bi se transrodnim osobama osigurao kvalitetan pristup i informacijama i zdravstvenoj skrbi. Klinička psihologinja Iva Žegura naglasila je potrebu suradnje različitih disciplina, kako bi zajednički doprinijeli zdravlju transrodnih i rodno raznolikih osoba.

Tatjana Vlašić, zamjenica pučke pravobraniteljice, upozorila je na neinformiranost o pravima transrodnih osoba, a odvjetnica Bojana Ivanišević rekla je da su sva manjinska prava u povijesti izborena aktivizmom te potaknula sve da nastave sa svojim zagovaračkim aktivnostima. Nebojša Paunović, pravni savjetnik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, problematizirao je zatvorenost Ministarstva zdravstva za suradnju. “Transrodne i rodno varijantne osobe trebaju biti uključene u svaki diskurs i odluke koje se tiču njihovih života“, naglasila je Diana Avdić, izvršna koordinatorica udruge kolekTIRV.

Zaključci okruglog stola su da Hrvatskoj trebaju sustavna edukacija, proširenje Liste stručnjakinja/a, prestanak diskriminacije transrodnih osoba od strane HZZO-a te odvajanje procedura pravne i medicinske tranzicije. 

Okrugli stol bio je dio stručnog simpozija „Zaštita zdravlja transrodnih i rodno raznolikih osoba“ i predstavljao je završetak kampanje „Ja sam kao ti“, čiji je cilj je informirati i osvijestiti javnost o izazovima s kojima se transrodne osobe susreću u hrvatskom društvu.

CONVERSATION