F SVETA NEDELJA I KUTINA NA PUTU KA ODRŽIVOJ ENERGIJI - Totally Glamourous

SVETA NEDELJA I KUTINA NA PUTU KA ODRŽIVOJ ENERGIJI

 

Grad Sveta Nedelja provodi projekt pod nazivom „Izrada dokumentacije tijekom faze istraživanja geotermalne vode na području Svete Nedelje“ s projektnim partnerima EFLA Consulting Engineers s Islanda te tvrtkom EKOPLODOVI iz Svete Nedelje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 372.006,43 €, od čega su bespovratna sredstva 316.205,47 € odnosno 85%. Projekt se provodi od 13. travnja 2022. do 30. travnja 2024. godine, a financiran je od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014. – 2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.

U sklopu projekta 21. ožujka 2024. godine se održala radionica na temu iskorištavanja geotermalne energije na području Svete Nedelje i Kutine. Geotermalni izvori omogućuju stabilnu i pouzdanu opskrbu energijom, smanjujući ovisnost o fosilnim gorivima i doprinoseći energetskoj neovisnosti država. Korištenje geotermalne energije pruža nisku emisiju ugljičnog dioksida, što pomaže u borbi protiv klimatskih promjena i očuvanju okoliša, dok istovremeno osigurava pouzdan izvor energije za različite sektore poput industrije, poljoprivrede i domaćinstava.

Zamjenik veleposlanika Kraljevine Norveške Helge Klouman Marstrander istaknuo je kako EGP financijski mehanizam i Norveški financijski mehanizam pridonose smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te istovremeno jačaju bilateralnu suradnju. „Iznimno smo zadovoljni što se Hrvatska sve više okreće potencijalima obnovljivih izvora energije te što sve više ulaže u geotermalne izvore kao nositelje energije za brojne projekte. Korištenje geotermalnih izvora pruža održivu i nepresušnu energiju, smanjuje emisije stakleničkih plinova te potiče lokalni razvoj kroz stvaranje radnih mjesta i ekonomski rast. Nadam se da će Sveta Nedelja i Kutina u potpunosti iskoristiti svoje potencijale“, rekao je Marstrander. Istaknuo je kako je geotermalna energija jedan od budućih izvora energije koji će biti potrebni u zelenoj tranziciji i osamostaljivanju od korištenja fosilnih goriva, a mnogo za nju postoji mnogo načina iskorištavanja u brojnim sektorima.

Hrvatska ima beskrajno blago u svom dvorištu u obliku topline. Ako ga koristite na ispravan način, buduće generacije imaju izvore s kojima mogu dalje graditi. Ovo je početak duge avanture koja će donijeti nova radna mjesta, know-how i izvoz znanja koje ćete steći u toj avanturi i koje ćete moći prenositi onima koji će biti na početku svoje. Drago nam je da svojim dugogodišnjim znanjem i iskustvima možemo pomoći u ovom procesu“, rekao je Hafsteinn Helgason iz partnerske institucije EFLA Consulting Engineers.

Kao dio pripreme u sklopu projekta, već je izrađena „Studija geotermalnog potencijala istražnog prostora geotermalne vode „SVETA NEDELJA –2“ kojom je predviđeno da se geotermalna energija u Svetoj Nedelji iskorištava u industrijskoj zoni, u području turizma i poljoprivrede, a dosadašnji podaci pokazuju da bi se primjena mogla u budućnosti širiti i na stambena naselja i na industriju. „Cilj studije nam je bio određivanje lokacija novih geotermalnih bušotina, izradili smo i Idejni projekt bušotine Sveta Nedelja GT-2 na koji je Ministarstvo izdalo suglasnost. Svjesni smo svih prednosti koje bi nam geotermalna energija donijela za daljnji razvoj grada. Podržavamo tranziciju prema održivom energetskom modelu u skladu s smjernicama Europske unije i potičemo svijest o važnosti održivosti i ekološke odgovornosti potičući građane i industriju da prepoznaju prednosti čistih i obnovljivih izvora energije“, istaknuo je gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec. Dodao je kako integracija geotermalne energije u energetsku mrežu pridonosi postizanju ciljeva Europskog zelenog plana, smanjujući emisije stakleničkih plinova i osiguravajući stabilnu i održivu opskrbu energijom za građane i industriju.

Izrađen je i Idejni projekt bušotine Sveta Nedelja GT-2 na koji je Ministarstvo izdalo suglasnost. U tijeku je izrada projekta istražne bušotine i elaborata zaštite okoliša. Po završetku isti projekti će s predati na ishođenje lokacijske dozvole. Grad Sveta Nedelja kroz istraživanje geotermalnog potencijala ima u planu aktivirati postojeći geotermalni potencijal za potrebe javnih ustanova i privatnih korisnika, dok će partner kroz provedbu projekta stvoriti temelj za povećanje proizvodnih geotermalne kapaciteta, koji su mu postojećom bušotinom nedostatni. „Istražit ćemo potencijal na području grada i kada odredimo najbolju točku vidjet ćemo u kojem ćemo smjeru krenuti. Moguće da imamo potencijala za izgradnju geotermalne elektrane što bi nam donijelo čistu energiju, a ulaganje u izgradnju nije veliko“, naglasio je gradonačelnik Dario Zurovec.

Projektom Grada Kutine procijeniti će se geotermalni potencijal istražnog prostora Kutina za proizvodnju i kombinirano korištenje geotermalne energije (sustava daljinskog grijanja i komercijalno korištenje) kroz istraživanje geotermalnih vodonosnika, prije svega vodonosnika razvijenih u Kutinskim pješčenjacima panonske starosti koji su raskriveni bušotinom Batina-1, a taloženi su i na prostoru Grada Kutine. Prvi korak Grada Kutine u tom smjeru predstavlja izrađena analiza mogućih izvora obnovljive energije na vlastitom tlu. „Na našem području već imamo prijašnje bušotine, no u njima je dokazan određeni potencijal, te će se ovim projektom vršiti njihov remont. Njihovo daljnje iskorištavanje ići će u smjeru toplinarstva, za što planiramo izgraditi dvije proizvodne bušotine koje bi bile u funkciji grijanja javnih i stambenih zgrada te u gospodarstvu“, rekao je Mišel Novosel, voditelj projekta u Gradu Kutini.

CONVERSATION