F Obrazovanje za održivi razvoj - novo izdanje Školske knjige - Totally Glamourous

Obrazovanje za održivi razvoj - novo izdanje Školske knjige

 

Pojam održiva razvoja mnogi izjednačavaju s problemom onečišćenja okoliša na svjetskoj razini, no riječ je o mnogo širem konceptu koji ima snažnu ekonomsku, kulturnu i političku komponentu. Priručnik Obrazovanje za održivi razvoj Diane Garašić, Mirele Sertić Perić i Borjanke Smojver u izdanju Školske knjige daje pouzdan odgovor na pitanja što je održivi razvoj i što možemo već danas napraviti u školama, vrtićima i svojim obiteljima kako bi nove generacije stekle ključne kompetencije za djelovanje za opću dobrobit.

„Priručnik potiče i zagovara te nudi smjernice i primjere uključivanja učenika u pripremu i provedbu dijela nastave čime se osnažuje ideal demokracije, osjećaj odgovornosti potreban za razvoj aktivnih građana koji se služe kritičkim mišljenjem u donošenju odluka te doživljaj iskustva istraživanja i pronalaženje rješenja nekog problema zajedničkim radom i suradnjom. Sve su to nužne pretpostavke za primjenu i ostvarenje održiva razvoja”, napominje recenzent priručnika dr. sc. Dražen Šimleša iz Instituta Ivo Pilar.

„Autorice točno zaključuju da je u ovom dobu suočavanja sa svim izazovima današnjeg svijeta i suvremenog življenja obrazovanje za održivi razvoj glavni, odnosno krovni cilj suvremenog društva. Time učenici izlaze iz pasivne uloge onih koji samo upijaju i primaju određena znanja i aktivno se uključuju u teme koje se odnose na njih. Takva znanja, vještine i oblici ponašanja nedostaju nam ne samo u hrvatskim školama već u društvu općenito te ovaj priručnik pomiče granicu u demokratskom poučavanju i praksi nekoliko koraka unaprijed”, smatra dr. sc. Šimleša.

Glavna je svrha priručnika Obrazovanje za održivi razvoj pružanje pomoći školama u ostvarivanju odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetne teme Održivi razvoj, ali se neki njegovi dijelovi zasigurno mogu primijeniti i u radu s djecom predškolske dobi te sa studentima nastavničkih fakulteta.

Prema riječima recenzentice Sande Mlačić, profesorice iz prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, priručnik je jednako namijenjen sudionicima odgojno-obrazovnog procesa koji su već upoznati s konceptom održiva razvoja kao i onima koji se s njim prvi put susreću. Čitateljima nudi povijesni razvoj i teorijski okvir, iskustva iz prakse s mnoštvom konkretnih primjera, metoda i alata za uvrštavanje te međupredmetne teme u školske i predmetne kurikulume.

Predložene se aktivnosti bez posebnih uvjeta ili opreme mogu provesti u svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, a prihvaćanje navedenih sugestija, objašnjenja i smjernica može pridonijeti ne samo smislenoj i učinkovitoj provedbi obrazovanja za održivi razvoj već i općem unapređenju nastave.

„Priručnik koji je usklađen s Kurikulumom međupredmetne teme Održivi razvoj za osnovne i srednje škole znatno će olakšati učenje i poučavanje o održivu razvoju, temi koja je iznimno aktualna i važna”, smatra recenzentica Marijana Toljan, prof., iz Agencije za odgoj i obrazovanje.

Autorice priručnika u uvodu podsjećaju da je nejednaka i nepravedna raspodjela hrane, vode i primjerenog prostora za život, ali i svjetskih prirodnih blaga i bogatstava, osnovna prepreka održivu razvoju. Preduvjet je održivosti promjena svjetskoga poretka, odnosno poretka prioriteta na kojima trebamo raditi za opću dobrobit, ističu Diana Garašić, Mirela Sertić Perić i Borjanka Smojver.

Novo izdanje Školske knjige namijenjeno je mnogobrojnim sudionicima u obrazovnom sustavu – učiteljima i nastavnicima, studentima nastavničkih fakulteta, odgojiteljima, roditeljima i svima koji žele pridonijeti osposobljavanju mladih ljudi za održivi razvoj.

CONVERSATION