F Otkrijte čarobnu ljepotu Makrofaune Jadranskog mora - Totally Glamourous

Otkrijte čarobnu ljepotu Makrofaune Jadranskog mora

 

Onečišćenje i prekomjerna eksploatacija oceana jedna je od najvažnijih tema koja povezuje ljude diljem svijeta u mnogobrojnim aktivnostima za sigurniju budućnost našega plavog planeta. U povodu Svjetskog dana oceana (8. lipnja) podsjećamo vas na ozbiljna upozorenja vodećih svjetskih znanstvenika i uglednih domaćih stručnjaka koji govore o ugroženosti podmorskog ekosustava i potrebnim mjerama zaštite. Među njima su i ihtiolozi Neven Milišić i Stjepan Jukić-Peladić, autori bogato ilustriranih monografija Ribe i Glavonošci, meduze i bodljikaši, objavljenih u višedijelnom serijalu Makrofauna Jadranskog mora koji je započeo 2000. godine u Školskoj knjizi.

Šestodijelni serijal

U tome ambicioznom ciklusu, u kojemu se prvi put na jednome mjestu prikazuje sva ljepota, bogatstvo i raznolikost životinjskog svijeta jadranskog podmorja, autori upozoravaju na neizmjernu važnost očuvanja složenog i međusobno isprepletenog ekosustava. Uz dvije već spomenute i objavljene knjige, šestodijelni projekt Makrofauna Jadranskog mora obuhvatit će cjelovit pregled vrsta podijeljenih u skupine: RakoviŠkoljkašiKoralji i spužve te Crvi, ostali beskralježnjaci, morski sisavci i gmazovi.

„Jadran je svim naraštajima koji su uz njega živjeli bio žila kucavica, izvor života. Takvome moru, utješnom i ohrabrujućem, prijetećem i zastrašujućem, autori serijala Makrofauna Jadranskog mora posvetili su svoj život družeći se s njime, istražujući ga, propitujući. Iz te velike ljubavi rodio se ovaj serijal čiji je cilj gotovo nemogući zadatak: prikazati sav život koji se skriva u morskim dubinama i pli

inama, tu odmah pred nama ili daleko od naših očiju”, ističe u uvodnoj riječi glavni urednik projekta Drago Štajduhar.

Prva knjiga – Ribe

U prvoj knjizi serijala, posvećenoj ribama, obrađeno je više od 460 vrsta ribe koje nastanjuju ili povremeno posjećuju Jadransko more. Opis svake vrste sadržava cjelovite taksonomske podatke, nazive vrsta na većini europskih jezika, podatke o rasprostranjenosti te sažet opis, biološke i ekološke osobine i druge zanimljivosti. Prikazano je i više od 50 posve novih vrsta koje su u posljednjih nekoliko desetljeća dospjele u Jadran zbog općih klimatskih promjena i zagrijavanja mora ili su ih znanstvenici tek nedavno prepoznali kao samostalne vrste.

„Uz svaki opis pojedine vrste u knjizi je pridodana i oznaka stupnja njezine ugroženosti, utemeljena na globalnim istraživanjima IUCN-a (Međunarodnog saveza za zaštitu prirode) te, kada je Jadransko more u pitanju, na knjizi Crvena knjiga morskih riba Hrvatske skupine autora. Taj je podatak posebno važan kako bi svakog nalaznika upozorio na vrste čiji je opstanak ugrožen. Kad se pri ronjenju susretnete s nekom od tih vrsta, umjesto ribolovnog alata u ruke uzmite kameru i fotografije podijelite kao trofej sa svima nama”, poručuju autori knjige.

Druga knjiga – Glavonošci, meduze i bodljikaši

Drugi dio serijala Makrofauna Jadranskog mora donosi dosad najkompletniji prikaz svih vrsta glavonožaca zabilježenih u Jadranskome moru. Usto, napokon su u jednome hrvatskom izdanju cjelovito razrađene i skupine meduza i bodljikaša. Svima koji meduze doživljavaju kao podmukle želatinozne klobuke koji svojim lovkama vrebaju neoprezne plivače bit će svakako zanimljiv prikaz i njihove hidroidne faze, kad se njihova naselja na morskom dnu neupućenom promatraču čine poput nasada morskih algi. Premda se većina plivača s bodljikašima susreće već pri prvom ulasku u more jer mnogo njih živi u plićim vodama i slabo su pokretni, sada će napokon imati prigodu i pobliže upoznati njihove vrste, životne navike i obilježja. Čitatelji će upoznati i meduzu uhati klobuk (Aurelia aurita), vrstu staru 26 milijuna godina i dulju od pola metra.

Posebnu vrijednost ediciji daju zadivljujuće, ambijentalne fotografije koje su snimili poznati domaći i strani stručnjaci i podvodni fotografi. Crteži priloženi uz fotografije na najbolji način ističu najvažnija obilježja i pomažu u postupku prepoznavanja vrsta. Valja posebno istaknuti i bogato i sveobuhvatno hrvatsko nazivlje jadranskih vrsta ribe koje su autori prikupili svojim dugogodišnjim radom na terenu. To je još jedan prilog prepoznavanju bogatstva hrvatskog jezika i njegovih narječja i lokalizama, koji je već sam po sebi dragocjen i dodatno pridonosi vrijednosti ovih knjiga, namijenjenih svim zaljubljenicima u mora i oceane.

CONVERSATION