F Freedom24 podiže stope plasmana novca - Totally Glamourous

Freedom24 podiže stope plasmana novca

 

Freedom Finance Europe nastavlja poboljšavati uvjete za plasman novca za svoje klijente. Počevši s 8.1.2024. godine, kamate plaćene na plasmane sredstava u američkim dolarima i euru bit će povezane s promjenjivim stopama SOFR i EURIBOR. Nove stope, stoga, povećane su za 1,5 puta u odnosu na stope koje su držali prethodnih godina.

Tako će vlasnici planova za plasman novca (D-računi) dobiti kamatu jednaku promjenjivoj stopi SOFR-a na svoje plasmane dolara, a kamatu ekvivalentnu EURIBOR-ovoj stopi na svoje eurske plasmane. Informacije radi, na dan 16. siječnja SOFR je iznosio 5,31 posto, a EURIBOR 3,88 posto. Prethodno je isti taj D-račun ulagačima osiguravao prinos od 3% godišnje za plasmane u USD i 2,5% za plasmane u EUR, što će vjerojatno donijeti pozitivnu promjenu svim korisnicima, a kamate će se obračunavati na dnevnoj bazi.

Povećao se i prinos na dugoročnije uplate, te je sada 1,5 puta veći od SOFR-a i EURIBOR-a na oročenje od 12 mjeseci. Za tromjesečne i šestomjesečne plasmane, koeficijenti od 1,1 odnosno 1,25 primjenjuju se na SOFR i EURIBOR stope za izračun kamata. Uz to, korisnici dugoročnih plasmana u fondovima većim od 100.000 eura ili dolara imaju pravo na bonus od 0,4% do 0,8% godišnje, ovisno o valuti i trajanju oročenja. Tako je od 16. siječnja maksimalni prinos dugoročnog plana Freedom24, uključujući bonuse, bio 8,76% za dolar i 6,41% za euro. Ranije su investitori koji su odabrali ovaj instrument ulaganja dobivali do 6,12% za USD plasmane i do 4,21% za EUR plasmane.

Ulagačima i štedišama bi mogla biti korisna informacija da ne postoji ograničenje maksimalnog iznosa ulaganja, što ponudu Freedom24 uvelike razlikuje od sličnih proizvoda na tržištu. Minimalni iznos ulaganja za primanje kamata je 150 dolara ili eura za D-račun i 1000 za dugoročno oročenje sredstava.

Freedom Finance Europe također je promijenio svoju naknadu za zajmove na 0,049315% po danu u tarifi Smart (EUR/USD) i 0,041095% u ostalim tarifama, u usporedbi s prethodnom naknadom od 0,032877% po danu.

CONVERSATION