F Centar za medijaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje omogućava rješavanje sporova mirnim putem - Totally Glamourous

Centar za medijaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje omogućava rješavanje sporova mirnim putem

 


Centar za medijaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje potiče razvoj kulture mirnog i sporazumnog rješavanja prijepora i sporova iz osigurateljnih i odštetnih odnosa

Duže od četiri desetljeća, diljem svijeta, 15. ožujka ističe se kao poseban dan posvećen promicanju i jačanju zaštite prava potrošača. Od svojih skromnih početaka 80-ih godina do danas, Svjetski dan prava potrošača obilježava se s ciljem podizanja svijesti šire javnosti o važnosti prava potrošača te poticanja aktivnosti usmjerenih na zaštitu njihovih interesa. Ovaj dan, osim što predstavlja priliku za razmatranje postignuća u području zaštite potrošača, podsjeća nas na brojne izazove s kojima se kao društvo još uvijek suočavamo u ostvarivanju potpunije zaštite prava potrošača.

U tom kontekstu, Centar za medijaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje, kao ključna institucija koja promiče izvansudsko rješavanje sporova na području osiguranja, podižući stupanj potrošačke zaštite u Hrvatskoj na višu razinuima značajnu ulogu u rješavanju sporova između potrošača i društava za osiguranje nudeći izlaz iz sporova mirnim putem. Ovaj jedinstveni mehanizma izvansudskog rješavanja sporova iz osigurateljnih i odštetnih odnosa omogućuje osiguranicima da na efikasan i učinkovit način riješe svoje sporove ali i izbjegnu duge sudske parnice, plaćanje troška odvjetnika, vještačenja i pratećih sudskih pristojbi. Postupak medijacije pred Centrom za medijaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje dobrovoljan je postupak za čije je pokretanje potrebna suglasnost obje strane i u cijelosti je besplatan za osiguranike, ugovaratelje osiguranja i oštećene osobe te sve troškove postupka medijacije snose društva za osiguranje koja su inicirala ili pristala na medijaciju, bez obzira na ishod postupka. Svakako valja istaknuti i činjenicu kako je autonomija stranaka apsolutna te da konačni ishod postupka isključivo ovisi o volji i sporazumu stranaka.

Popunjavanjem online obrasca za medijaciju koji možete pronaći na sljedećoj poveznici https://huo.hr/hr/zastita-potrosaca/centar-za-medijaciju, bez potrebe za prilaganjem dodatne ili popratne dokumentacije, moguće je podnijeti prijedlog za provođenje postupka medijacije. Prijedlog za provođenje medijacije dostavlja se drugoj stranki na očitovanje kako bi se unutar roka od 15 dana očitovala i izjasnila o prihvaćanju prijedloga za rješavanjem spora putem medijacije.

Medijacija se smatra pokrenutom prihvatom prijedloga za provođenje medijacije te se u kratkom periodu zakazuje sastanak u postupku medijacije. Dosadašnja praksa pokazala je kako se postupak medijacije najčešće okončava već pri prvom sastanku stranaka, a preko 70% provedenih postupaka medijacije okončano je sklapanjem nagodbe. Komunikacija sa strankama uglavnom se odvija putem telefona ili elektroničke pošte, što ubrzava provođenje cijelog postupka. Riječ je o izuzetno fleksibilnom i neformalnom postupku čiji tijek usmjeravaju stranke, a medijatori svojim stručnim znanjem pomažu strankama u pronalaženju optimalnog rješenja spora čime se cjelokupni postupak značajno ubrzava. Centar za medijaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje već punih 17 godina omogućava izvansudsko rješavanje sporova, i to u potpunosti besplatno za potrošače.

Centra za medijaciju od 2014 . godine član je FIN-NET-a – mreže nacionalnih institucija za izvansudsko rješavanje sporova (ADR – Alternative Dispute Resolution) u državama Europskog gospodarskog prostora (članice Europske unije te Island, Liechtenstein i Norveška) nadležnih za rješavanje sporova između potrošača i pružatelja financijskih usluga. FIN–NET je osnovala Europska komisija 2001. godine u svrhu što jednostavnijeg pristupa potrošača izvansudskim načinima rješavanja sporova u prekograničnim sporovima te je također odlukom nadležnog ministarstva notificiran kao tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Hrvatskoj.

CONVERSATION